logo

logo

Ancient Egypt

Περίπου 5000 χρόνια πριν, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δημιούργησαν έναν αξιοθαύμαστο πολιτισμό που είχε διάρκεια στον χρόνο.

Η αντίληψη των Αιγυπτίων για το σύμπαν μετουσιωνόταν στο Ma’at, μία λέξη που περικλείει αρκετές έννοιες, όπως «αλήθεια», «δικαιοσύνη» και «τάξη».

Οι περισσότερες πλευρές των αιγυπτιακών πεποιθήσεων και πιστεύω μπορούν να εντοπισθούν στις παρατηρήσεις των ανθρώπων για το περιβάλλον τους. Θεμελιώδης ήταν η αγάπη για το φως του ήλιου, ο ηλιακός κύκλος και η ασφάλεια που προσέφεραν οι τακτικοί ρυθμοί της φύσης και ο κύκλος της αγροτικής παραγωγής που συνδεόταν άμεσα με την άνοδο και την πτώση των νερών του Νείλου ποταμού. Η αιγυπτιακή θεολογία προσπάθησε, πάνω απ’ όλα, να εξηγήσει αυτά τα κοσμικά φαινόμενα- ακατανόητα στους θνητούς- μέσω μίας σειράς κατανοητών μεταφορών.

Οι βασιλείς στην Αίγυπτο ήταν περίπλοκοι ενδιάμεσοι που εξισορροπούσαν την γήινη με την θεϊκή διάσταση τους. Ήταν, προφανώς, θνητοί, αλλά με την άνοδο τους στον θρόνο, ενσάρκωναν επίσης και αυτή καθ’ εαυτή την αιωνιότητα της βασιλείας.

Η βασιλεία ήταν ουσιαστικά ένα ανδρικό προνόμιο στην αρχαία Αίγυπτο, αλλά οι βασίλισσες έπαιζαν πάντα σημαντικό ρόλο. Οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας απέκτησαν μεγάλη δύναμη στο νέο Βασίλειο και επηρέασαν την πορεία της Αιγύπτου. Μία γυναίκα, η Χατσεψούτ, στέφθηκε ως Φαραώ και διοίκησε με το όνομα της για αρκετά χρόνια.

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του βασιλιά ήταν να συμμετέχει σε θρησκευτικές τελετές για την λατρεία θεοτήτων και τελετές που συνδέονταν με την βασιλεία. Στις τελευταίες ανήκαν και οι τελετές ενθρόνισης και γιορτές, το τελετουργικό των οποίων ανανέωνε την δύναμη του Φαραώ και οι οποίες λάμβαναν χώρα καθ΄ όλη την διάρκεια της βασιλείας του.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι θεωρούσαν την ομορφιά ως σημάδι ιερότητας. Ότι χρησιμοποιούσαν εμπεριέκλειε μία πνευματική πλευρά. Φορούσαν καλλυντικά άσχετα από το φύλο τους ή την κοινωνική τους θέση, αφού πίστευαν ότι τα καλλυντικά είχαν μαγικές δυνάμεις. Πρόσεχαν ιδιαίτερα το βάψιμο των ματιών τους και συνήθως τα περιέγραφαν με ένα είδος μαύρου eyeliner (kohl), δημιουργώντας ένα αμυγδαλωτό σχήμα. Αυτό το αμυγδαλωτό μάτι μοιάζει με το μάτι γερακιού του θεού Horus. Επιπλέον, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, ειδικά οι γαλαζοαίματοι, επιθυμούσαν να διατηρήσουν την νεότητα τους ως μέρος της θεϊκής τους φύσης.

 

 

Around 5000 years ago the ancient Egyptians established an extraordinary and enduring civilization.

The Egyptian conception of the universe centered on Ma’at, a word that encompasses several concepts, including “truth,” “justice,” and “order.”

Most aspects of Egyptian beliefs can be traced to the people’s observation of the environment. Fundamental was the love of sunlight, the solar cycle and the comfort brought by the regular rhythms of nature, and the agricultural cycle depending on the rise and fall of the Nile. Egyptian theology attempted, above all else, to explain these cosmic phenomena, incomprehensible to humans, by means of a series of understandable metaphors.

Kings in Egypt were complex intermediaries that balanced the terrestrial and divine realms. They were, obviously, living humans, but upon accession to the throne, they also embodied the eternal office of kingship itself.

Kingship was essentially a male activity in Ancient Egypt but Queens always had an important role to play. Royal women grew very powerful in the New Kingdom and clearly had an influence on the country. One woman, Hatshepsut, even became Pharaoh and ruled in her own name for a number of years.
Among the Kings duties was to take part in religious practices as temple rituals involved in the cult of a deity, and ceremonies related to divine kingship. Among the latter were coronation ceremonies and the sed festival, a ritual renewal of the pharaoh’s strength that took place periodically during his reign.

The ancient Egyptians regarded beauty as a sigh of holiness. Everything they used had a spiritual aspect to it. They wore cosmetics regardless of gender or status, as they believed that cosmetics had a magical power. They paid extra attention to eye makeup and they usually lined their eyes with a black galena, kohl (black eyeliner), creating an almond-shaped eye. The almond-shaped eye resembles the falcon eye of the God Horus. Moreover, ancient Egyptians, especially royalty, wished to preserve their youthfulness as part of their divine nature.

 

 

 

Project Details

Clothes: Lightmatter- Penelope Karali
Photographer: Peny Giannakou
Models: Nancy Stards, Emma Reins , Nicolle Schneider
Make-Up Alley: Kallia Sarri & Dionissia Konstantinou
Hairstylist: Eleni Mougouli
Styling: Penelope Karali